Diecezja Toruńska

Diecezja Toruńska

(822) 800-5885

Wieczór cudów

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Toruniu zaprasza na czuwanie modlitewne zatytułowane "Wieczór cudów"
W trosce o środowisko osób pracujących w mediach biskup toruński Wiesław Śmigiel powołał do istnienia Diecezjalne Duszpasterstwo Pracowników Środków Społecznego Przekazu, którego celem jest budowanie wzajemnych relacji, wymiana doświadczeń i formacja duchowa.
Półtora tysiąca osób zarówno z Polski, jak i z zagranicy uczestniczyło w rekolekcjach z ks. Johnem Bashoborą, zorganizowanych w dniach 16-18 listopada przez toruńską wspólnotę Posłanie.
W Centrum Dialogu im. Jana Pawła II 17 listopada odbyło się spotkanie nowej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Diecezji Toruńskiej, podczas którego bp Wiesław Śmigiel wręczył dekrety nominacyjne oraz powołał do istnienia nowe stowarzyszenie - Stowarzyszenia im. Ani Bicz "Święci z ...
W Toruniu odbędzie się spotkanie środowisk nowej ewangelizacji diecezji toruńskiej.
W gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu 13 listopada obradowała konferencja naukowa: „Ad maiora natus sum. Droga do świętości Stanisława Kostki SJ (1550-1568)”.
Komunikat »
Biskupi Diecezji »
Biskup Wiesław Śmigiel

Biskup Diecezjalny

Wiesław Śmigiel
5075777849

Biskup Pomocniczy

Józef Szamocki
443-301-6431

Biskup Senior

Andrzej Suski
Kalendarz »
LIS
12-23
Warsztaty pisania ikon w Grudziądzu
Grudziądz - kościół pw. Niepokalanego Serca NMP
LIS
21
LIS
21
Wieczór cudów
Toruń - kaplica przy Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, godz. 18.45
LIS
23-24
Toruń - WSKSIM, ul. Droga Starotoruńska 3
LIS
24
Toruń - Wydział Teologiczny UMK, godz. 10
Skrzynka modlitewna »
Zobacz »
© 2015-2018 Diecezja Toruńska
Redakcja Portalu

ks. Paweł Borowski
tel. 56 622 35 30
email: redakcja@diecezja-torun.pl
Informacja Prawna:
© 2015-2018 Wykonanie Marcin Koźliński / Hosting Twoje-Miasto Sp. z o.o. / 2089223790
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies.
Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies
KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska z siedzibą przy ul. Łaziennej 18 w Toruniu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Wiesława Śmigla;
  2. inspektorem ochrony danych w Diecezji Toruńskiej jest ks. Paweł Kołatka, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30, email: inspektor@diecezja-torun.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Toruńska, Redaktor Strony, oraz Podmiot Przetwarzający: Twoje-Miasto;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.